Strona głównaCentrum kariery Curriculum Vitae Co powinno zawierać CV
 

Co powinno zawierać CV

 

Dane personalne: ta część nie powinna przysporzyć Ci kłopotu. Wpisz tutaj dane osobowe takie jak imię, nazwisko, pełny adres, telefon, stan cywilny, adres e-mail. Ważne jest to, aby Twój adres internetowy był odpowiedni do zamieszczenia go w CV, jeśli nie masz takiego, stwórz najlepiej taki, aby zawierał Twoje imię i nazwisko np. jannowak@poczta.pl.

W przypadku gdy zwracasz się do zagranicznego pracodawcy a Twoje imię może nastręczać wątpliwości, napisz również swoją płeć.

 

Wykształcenie:  tutaj należy wpisać szkoły/uczelnie jakie ukończyłeś(aś), podaj ich pełną nazwę wraz z wydziałem, kierunkiem oraz ewentualną specjalizacją. Nie zapomnij oczywiście o tej, w której aktualnie się uczysz. Koniecznie musisz wpisać studia lub inne szkoły, do których uczęszczałeś(aś) zagranicą. Kolejne szkoły/uczelnie należy wpisać w porządku odwrotnie chronologicznym, tzn. zaczynamy od ostatniej uczelni, a kończymy na szkole średniej.

 

Doświadczenie zawodowe: jest to najważniejsza część CV, ponieważ w przeważającej mierze od niej zależeć będzie czy zostaniesz przyjęty(a) czy nie. Wpisz tu dotychczasowe doświadczenia zawodowe. Musisz tutaj umieścić pełną nazwę firmy, w której pracowałeś(aś), jaka to firma, miejsce jej działalności, jakie zajmowałeś(aś) stanowisko oraz zakres obowiązków, za które byłeś(aś) odpowiedzialny(a). Jeżeli odbyłeś(aś) praktyki wakacyjne lub byłeś zagranicą na programach typu Work&Travel lub innych podobnych, również je wpisz do CV. To świadczyć będzie, iż jesteś osobą odważną i kreatywną.

Napisz swoje umiejętności, ponieważ one będą wskazywać, że lubisz podnosić swoje kwalifikacje, starasz się dowiedzieć i nauczyć ciągle czegoś nowego, a kolejno podejmowane działania (praktyki, staże) są coraz bardziej odpowiedzialne. Dzięki temu pokażesz, że akceptujesz i nie boisz się zadań, które mogłyby wykraczać poza standardowe obowiązki na danym stanowisku.

 

Działalność dodatkowa: ta część jest bardzo ważna, ponieważ świadczy o Twojej samodzielności, zaangażowaniu w życie publiczne, kreatywności i chęci działania. Wpisz tutaj swoje zasługi w działalności pozazawodowej np. działalność w samorządach, organizacjach studenckich, partiach/stowarzyszeniach (jeśli potrzebujesz się wykazać talentem organizatorskim), klubach sportowych, lub też w instytucjach charytatywnych np. w charakterze wolontariusza. Wszystko to będzie działało na Twoją korzyść, ponieważ pracodawca będzie próbował wyłonić z Twojego CV, czy podczas nauki ograniczałeś(aś) się tylko do zajęć obowiązkowych, czy także brałeś(aś) udział w działaniach ponad programowych.

Dobrze, jeżeli z Twojego CV wynika, że stanowisko i praca, o którą się starasz, jest zgodna z Twoimi aspiracjami i jednocześnie stanowi etap na wytyczonej przez Ciebie drodze Twojej kariery zawodowej. Ważnym jest również to, aby z Twojego CV jasno wynikało, co chciałbyś(abyś) robić w przyszłości zawodowej, ponieważ to jest bardzo istotna wskazówka dla pracodawcy.

 

Znajomość języków obcych: wpisz wszystkie swoje języki, których się uczyłeś, nawet jeśli ich poziom w danej chwili jest jedynie podstawowy. Oceń swój poziom języka (bardzo dobry, płynny, średnio-zaawansowany, podstawy) Pamiętaj abyś nie oszukiwał(a) i nie pisz np. że znasz niemiecki dobrze, a tak naprawdę to uczyłeś(aś) się go kiedyś i teraz nie potrafisz już nic powiedzieć. Ważnym jest abyś nie zapomniał(a) o certyfikatach językowych, które zrobiłeś(aś), ponieważ świadczą one o Twojej płynnej znajomości języka.

 

Umiejętności: np. obsługa komputera. Wymień tutaj programy, które znasz i używasz. Podobnie jak w przypadku języków, nie radzimy pisać o programach, które znasz jedynie z opowieści.

 

Dodatkowe informacje: tutaj należy wpisać, wszelkie dodatkowe informacje, które nie były zamieszczone wcześniej, a które mogą być dodatkowymi atutami. Możesz tu napisać o swoim hobby np. malarstwie, filmie, muzyce, książkach czy sporcie. Dla niektórych pracodawców zainteresowania posiadają olbrzymią wartość. Jednak ważną uwagą jest to, że jeśli interesujemy się filmem to należy napisać konkretnie jakim np. filmy s-f, a jeśli muzyką to też jaką np. muzyką poważną. Kandydat piszący , że interesuje się np.: książkami, filmem czy muzyką, tak naprawdę nie interesuje się niczym.

Można tutaj również wpisać inne informacje takie jak: prawo jazdy, odbyte kursy i szkolenia, stosunek do służby wojskowej i inne, które mogą być dla Ciebie istotne.

Na końcu CV możesz zamieścić kontakt do osób, które wystawią Ci referencje. Musisz mieć jednak pewność, że dostaniesz dobrą opinię, i że poprzedni pracodawca nie będzie zaskoczony, gdy ktoś do niego zadzwoni.

Niezbędne jest napisanie na końcu CV formuły o ochronie danych osobowych, która brzmi:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dz. Ust. Nr 133 poz. 833 z dnia 29.08.1997)”

Nie zapomnij się pod nią podpisać.

 

Źródło www.twojecv.pl

Autor: Artur Fic Aleksandra Mika